Seiso Bitow Organized a 16 day tour of Washington State